یا فاطمه الزهرا مولاتی اغیثینی/ آب و گل ما را چون با عشق تو بسرشتند/ کان مهر ولایت را اندر دل ما کشتند/ بر بارگه قدسی القاب تو بنوشتند ... سینه زنی شور با نوای حسین طاهری هیئت ثارالله تهران سال 1396 .