گلی به غیر تو معطر نبود/ دیگه از اون واقعه بدتر نبود/ آتیش و دود و ضربه ی بی هوا/ اجر رسالت پیامبر نبود ... سینه زنی شور با نوای محمدحسین حدادیان هیئت محبان فاطمه زهرا علیها السلام رزمندگان اسلام غرب تهران فاطمیه 1396 .