آموزش نقاشی زیر لعابی سفال با حضور خانم چنانه بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک