در این ویدئو 5 موجود ترسناک که شبیه به ارواح سرگردان یا جن‌ها هستند را میبینید که چطور در زندگی ما حضور دارند و حتی در آن دخالت میکنند. این ویدئوها توسط دوربین‌های نظارتی ضبط شده‌اند البته ما هیچ تضمینی نمیکنیم که این ویدئو واقعیت داشته باشد. پس خیلی نگران خوابیدن راحتتان بعد از دیدن این ویدئو نباشید.