کلیپو/ عبور از خیابان کار سختی نیست. اما این کار، چنانچه به خوبی در کودکی به ما آموخته نمی شد، امروز تا این اندازه برایمان ساده نبود. بهتر است ما نیز عبور از خیابان در ایمنی کامل را به فرزندانمان آموزش دهیم. در این ویدیو، نکات بسیار مهم و البته ساده ای را خواهید دید که باید برای عبور از خیابان به کودکان آموزش دهیم. با دانلود کلیپ های کوتاه آموزشی ما، ضمن سرگرم کردن کودکان خود، راه زندگی را به آنان بیاموزید.