مداحی زیبا با نوای امیرعباسی در جمع مردم قم در 19 دی ماه