بخشی از مستند دیدنی «ارثیه پدری» به کارگردانی مهدی نقویان