اللّهُمَّ صَلِ عَلی فاطمۀَ و اَبیها وَ بَعدِها و بنیها/ یا زهرا،بانوی عالمین السَّلام فاطمه/ یا امَّ الحسنین السَّلام آه ای یاس قد خمیده صدیقۀ شهیده ... سینه زنی واحد فاطمیه با نوای مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان سال 1395 .