بیست و پنجمین «شب آواز ایرانی» شنبه ۳۰ دی ماه با اجرای ویژه محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی در حوزه هنری برگزار شد. «شب آواز ایرانی» عنوان سلسله محفل و مسابقه ای است که با هدف تجلیل از جایگاه هنر آوازخوانی، کشف و معرفی چهره‌های جدید و به شکل رقابتی میان ۵ گروه موسیقی ایرانی پایان هر ماه در حوزه هنری برگزار می شود. بخشی از اجرای معتمدی را تقدیم حضور می کنیم. نوازنده سنتور: استاد حسن پرنیا