محمدرضا گلزار این ویدئو را در اینستاگرامش منتشر کرد.