اجرای کامل " آهای خبردار" در کنسرت نمایش سی در کاخ سعدآباد و با شعری از حسین منزوی آهنگ از سهراب پور ناظری و صدای همایون شجریان : آهای خبردار ، مستی یا هشیار ؟ خوابی یا بیدار ؟ .. تو شب سیاه ، تو شب تاریک ؛ از چپ و از راست ، از دور و نزدیک ؛ یه نفر داره جار میزنه جار .. آهای غمی که مثه یه بختک رو سینه ی من شده ای آوار .. از گلوی من ، دستاتو بردار ..