کلیپو/ حشرات در همه جای طبیعت وجود دارند. وقتی برای پیاده روی یا گردش به پارک یا جنگل می رویم، از دست حشرات موذی به ستوه می آییم. اما در این ویدیو با روشی ساده، اسپری و مرطوب کننده ای خواهیم ساخت که به رهایی از شر این موجودات موذی کمک خواهد کرد. هر روز با ویدیوهای دوبله شده از ترفندهای جدید دنیای فوت و فن در خدمت شما هستیم.