راه حل و روش پر کردن دندان های سوراخ به روش طبیعی در کلام آیت الله عباس تبریزیان .