و به ما نزدیک است، مثل یادی شیرین/ مهربان با دل‌هاست، مثل باران به زمین/ دوست دارد همه را، او به یک اندازه/ یاد او در دل‌هاست، یک هوای تازه/ او به گل بخشیده عطر و زیبایی را/ او به چشمه داده دل دریایی را/ نام او را حتی غنچه‌ها می‌دانند/ بادها نامش را زیر لب می‌خوانند/ آشنا با جان‌ها، همزبان با دل‌ها/ هیچ‌کس چون او نیست در تمام دنیا ... ترانه شاد و کودکانه خدا و نعمت هایش .