به مناسبت روز جهانی مهاجرت - وقتی درباره مهاجران افغانستانی صحبت می کنن، اولین چیزی که به ذهنتون می رسه چیه؟ پیاده رو در این قسمت، به این موضوع پرداخته