آموزش خوراک کدو حلوایی با ماست توسط خانم عیوضی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده از شبکه یک سیما