جلسه دهم آشنایی با وارد کردن برنامه در نرم افزار در این قسمت با نحوه وارد کردن فایل های مورد نظر در نرم افزار آشنا خواهید شد...