نظر "علی دایی" درباره گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸روسیه