آموزش ککتل انار و لیمو توسط خانم سلطانی در بخش آشپزی برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین