آموزش تسبیح تزئینی توسط خانم سهیلی مهر در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده از شبکه یک