فردا/ علی کاظمی از ماجرای عکس جنجالی وریا غفوری می‌گوید.