قتلگاه اشک آه از روی بلندی می کنم نگاه / آسمون شد سیاه خون میان گودی افتاده به راه / العطش شد ایان شد محرم تو شد ماه رمضان ... سینه زنی شور با نوای مهدی سلحشور شب عاشورا هیئت فاطمیون قم 1396 .