دنیای من آقای من اللهم اجعل محیای من/ من برای تو گریه می کنم تو برای من آقای من/ سامون بده لیلای من یک خبری از مجنون بده ... سینه زنی شور شب تاسوعا با نوای جواد مقدم هیئت غریب مدینه امیر کلا سال 1396 .