آموزش دوخت مانتو ساده با حضور خانم جوادی در برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان