ای لشگر صاحب الزمان آماده باش باش/ بهر نبردی بی امان آماده باش آمادخ باش/ سخته ولی باید دل کند به خاطر تو از دنیا/ مردای مرد این رو گفتن لحظه آخر با مولا ... در آستانه هفته دفاع مقدس نماهنگ سفیران عشق، نمایشی از ادامه راه دفاع مقدس در گام های مدافعان حرم، با صدای صادق آهنگران