اون نگاه آخرت از جلو چشمام نمیره/ کی میگه تو اسیر، دنیا به چشمات اسیره/ عمری عاشق حسین بودی تعجب نداره/ بایدم عاشق ارباب عین ارباب بمیره ... مداحی «نگاه آخر» با صدای سید رضا نریمانی برای شهید محسن حججی