سرود زیبای «هر کی میاد یا علی» به مناسبت عید سعید غدیر خم کاری از بچه های مسجد .