پارسینه/ به کمک این ویدیو می توانید از امکانت ساده برای تزیین های حرفه ای استفاده کنید مثلا میتوانیدباکیسه فریزر قیف و ماسوره درست کنید وکیک وکاپ کیک های خودتان را متنوع تزیین کنید، بروش درست کردن به این صورت است که، یک کیسه فریزر برداشته و قسمت نوک انتهای آن را، با قیچی ببرید، به صورتی که سوراخ کوچکی در آن ایجاد شود و یا به اشکال مختلفی که در این فیلم می بینبد سوراخ های متنوعی ایجاد و تزیین های متفاوتی برای کیک و کاپ کیک داشته باشید.