تی وی پلاس/ رضا داوود نژاد که شوهر خواهر عسل بدیعی است درباره مرگ او توضیح می دهد.