اخبار جوانه ها دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان به گزارش ایل بیگی حضور 6000 دانش آموز در 1500 گروه درگروه های غرفه های دانش آموزی و سمینارهای علمی و مسابقات دانش آموزی به رقابت می پردازند.