دوربین ۷و یازدهمین جشنواره ملی پروژه های دانش آموزی تبیان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.