معنای معرفت به اهل بیت در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا.