دو نور خدا محرم همدیگه میشن/ رو سر همه اهل زمین نقل می پاشن/ ملائکه تو آسمونا کل می کشن بادابادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه ... مولودی خوانی شاد ازدواج حضرت علی و زهرا علیهما سلام با نوای حسین طاهری .