تی وی پلاس/ گرانقیمت ترین ستاره هالیوود و زندگی خصوص اش را بیشتر بشناسید.