سخنان کوتاه حجت الاسلام سیدحسین مومنی در مورد حفظ کردن خود از گناه .