وقتی که با هم باشیم دنیا قشنگ است/ دنیای ما بچه‌ها رنگ‌وارنگ است/ یکی به رنگ آبی چون آسمان‌ها/ یکی به رنگ سرخ است لالۀ صحرا/ یکی به رنگ سبز است رنگ جوانه/ جوانه روی شاخه دانه به دانه/ یکی به رنگ زرد است، زردی آفتاب/ یکی به رنگ نارنج، تازه و شاداب/ یکی به رنگ نیلی، نیلی دریا/ یکی بنفشه رنگ است یک گل زیبا/ ما همه رنگ‌وارنگ چه مهربانیم/ در آسمان رنگ‌ها رنگین‌کمانیم ، ترانه کودکانه بازی بچه ها .