مستند "پیرمرد و اسلحه" تحولات جنوب لبنان را از آغاز درگیری شیعیان با مسیحیان در سال ۱۹۷۵ و شروع جنگی علیه مسلمانان به رهبری فالانژیست ها روایت می کند. ابوحیدر یکی از نظامیان لبنانی و از نزدیکان امام موسی صدر است که با الهام از انقلاب اسلامی ایران و تفکرات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با تاسیس شاخه ای نظامی علیه صهیونیست ها و دشمنان شیعیان جنگیده است