چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و وباران بزند وای/ حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند وای/ عطر نم و شرم کم و صوت تو در هر قدم و لرزش دستم/ دست تو در دستم و رسوایی و باران بزند وای وای وای ... رونمایى از موزیک ویدئوی 'نهنگ عنبر ٢؛ سلکشن رویا' با صداى محمدرضا علیمردانى را در این ویدئو ببینید. فروش فیلم سامان مقدم به مرز ۱۸ میلیارد تومان رسید.