داریوش فرضیایی با انتشار ویدئویی از مهران مدیری در اینستاگرامش نوشت: پس چرا بازم بعضی ها اصرار بر توضیح دارند..! و بر عکس چرا بعضی‌ها بازم اصرار بر پرسیدن دارند....!!؟؟