آیتم های نمایشی طنز و خنده دار دورهمی ( 17تیر 1396 ) با موضوع دخانیات