در کلیپ حاضر، سخنان کمتر شنیده شده از شهید آیت الله بهشتی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در سال 1359 که مصادف با دهه اول محرم است، مشاهده می کنید. در ابتدای این سخنان شهید بهشتی به بیان سخنانی درباره وحدت و اختلاف نظر می پردازند. سپس در ادامه شهید بهشتی سخنانش را به صورت گفتگو با امام حسین (ع) ادامه می دهد و خطاب به ایشان می گوید: " حسین جان وقتی خواستی مردم را دعوت کنی به قیام علیه یزید و یزیدیان، دعوتت این بود که آیا نمی بینید که حق معیار و ملاک عمل مردم و مسئولان نیست؟" حسین جان در همین روزها وقتی در راه و مسیر آنجا که بر پشت مرکب راهوارت چشمانت گرم شده بود و رویای کوتاهی دیدی و سربرداشتی و گفتی انا لله و انا الیه راجعون، فرزند جوان برومندت علی اکبر (ع) پرسید پدرم مطلب چیست؟ گفتی می بینم که همه ما داریم به سوی میدان شهادت خونبار می رویم علی اکبر از شما سوالی کرد و پرسید بابا جان مگر ما در راه حق هستیم فرمودی علی جان بله. آن وقت علی اکبرت آن جمله تاریخی که آموزنده راه جهاد و هنر شهادت به همه جوان ها و غیر جوان ها است بر زبان آورد و گفت: «پدرم اگر ما به راه حق می رویم از مرگ باکی نداریم» شهید بهشتی در بخش دیگری از این سخنان خود خطاب به مردم تأکید می کند: "شما ای حسینی ها و شما ای زنان زینب گونه امروز دارید به تاریخ نشان می دهید که خون علی اکبر هدر نرفته است. آن روز امام حسین (ع) در آن جامعه ظلمت زده یزیدی فریاد برمی آورد «هل من ناصر ینصرنی» جواب خیلی کم شنید. حسین جان امروز فرزند قهرمانت امام امت هل من ناصر نگفته توده های میلیونی از سراسر ایران و گروه های حماسه آفرین از سراسر جهان او را لبیک می گویند."