سخنان شهید مدافع حرم جواد محمدی قبل از اعزام بنده از اون شهید هایی هستم که اون دنیا یقه بی حجاب ها رو میگیرم‌ ... خودتون ببینید، دیدنش خالی از لطف نیست