تلوبیون/ اجرای دوم استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان را در این ویدئو مشاهده کنید.