تلوبیون/ اجرای دوم استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان را مشاهده کنید.