یه روز ِ خوب چه روزیه؟ تا حالا فکر کردی اون روز چطوریه؟ چرا روز خوبیه؟ چرا امروز روز خوبی نیست؟ این قسمت پیاده رو، به موضوع روز ِ خوبی که همه منتظرشن پرداخته