اجرای ترانه "لیلی" در خندوانه. «یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود / واسه زندگی‌ همه چی‌ آسون بود / هر کی‌ کارشو می کرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود / یکی‌ اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده / یکی‌ رو می‌خواد اسمش لیلی، آره درسته مجنون بود / داد میزد میگفت وضعش بده، آخه اگه لیلی جوابش رو نده / میمیره و داغون می‌شه ، همه گفتن پاشو مثل مرد ، این کارا بده / زیر لب میگفت لیلی ، اگه نداشت به من هیچ میلی.»