دنباله این قصه با حسین/ همه کفن داشتن الا حسین/ ای کشته لب تشنه یا حسین ... نوحه سینه زنی شور با نوای حاج محمود کریمی ( 22رمضان96 - هیئت رایه العباس تهران)