تو که باشی دلم دیگه نمیلرزه| همین گریه به لبخند تو می ارزه| بذار سایت همیشه رو سرم باشه| قرار ما شب جمعه حرم باشه ... سینه زنی زمینه با نوای حسین طاهری هیئت مکتب الزهرای تهران رمضان 1396 .