با کوله بار نان , شبِ آخر قیام کرد/ مردی که هرچه داشت به کف وقف عام کرد/ یک در میان جواب سلامش نمی رسید/ آن که خدا به هر قدم او سلام کرد ... ذکر مصیبت امیر المومنین علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی (20رمضان 96 - هیئت رایه العباس چیذر)