ولله که من عاشق چشمان تو هستم/ ولله که تو با خبر از این دل زاری/ مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب/ ولله شبیه من دیوانه نداری ... کلیپ ای ماه تر از ماه باصدای حامد همایون تقدیم به رهبر ایران زمین